कोणत्या शास्त्रज्ञाला अर्थशास्त्रज्ञाचे जनक मानले जाते?

A. लिओनेल
B. ॲडम स्मिथ
C. अल्फ्रेड मार्शल
D. यापैकी नाही

1 Answer on “कोणत्या शास्त्रज्ञाला अर्थशास्त्रज्ञाचे जनक मानले जाते?”

Leave a Comment