कोणत्या वर्षी किल्लारी (लातूर) येथे भूकंप होऊन मोठी जीवितहानी झाली होती?

A. 1993 साली
B. 1994 साली
C. 1995 साली
D. 1996 साली

1 Answer on “कोणत्या वर्षी किल्लारी (लातूर) येथे भूकंप होऊन मोठी जीवितहानी झाली होती?”

Leave a Comment