कोणत्या प्राण्याच्या रक्ताला रंग नसतो?

A) कासव
B) ससा
C) मांजर
D) खेकडा

1 Answer on “कोणत्या प्राण्याच्या रक्ताला रंग नसतो?”

Leave a Comment