कोणत्या प्रकारची वीज पारस येथे निर्माण केली जाते?

A. जल विद्युत
B. अणु विद्युत
C. औष्णिक विद्युत
D. यापैकी कोणतीही नाही

1 Answer on “कोणत्या प्रकारची वीज पारस येथे निर्माण केली जाते?”

Leave a Comment