कोणत्या ठिकाणी मार्शल law म्हणजे लष्करी कायदा लागू केला गेला होता?

A. सातारा
B. पुणे
C. सोलापूर
D. अहमदनगर

1 Answer on “कोणत्या ठिकाणी मार्शल law म्हणजे लष्करी कायदा लागू केला गेला होता?”

Leave a Comment