कोणत्या कलमान्वये राष्ट्रपती दोन्ही सदनांचे संयुक्त अधिवेशन बोलू शकतो?

A. कलम 108
B. कलम 194
C. कलम 100
D. कलम 104

Under which Article the President can address a joint session of both the Houses?

1 Answer on “कोणत्या कलमान्वये राष्ट्रपती दोन्ही सदनांचे संयुक्त अधिवेशन बोलू शकतो?”

  1. कलम 108
    संसदेची संयुक्त बैठक भारताचे राष्ट्रपती (अनुच्छेद 108) बोलावतात आणि लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत, लोकसभेचे उपसभापती किंवा राज्यसभेचे अध्यक्ष अनुपस्थितीत, त्यांच्या उपसभापती अध्यक्ष असतात

Leave a Comment