कोणता कालावधी मान्सूनचा म्हणून गणला जातो?

A. जून – नोव्हेंबर
B. ऑक्टोबर – फेब्रुवारी
C. जून – सप्टेंबर
D. जानेवारी – मे

1 Answer on “कोणता कालावधी मान्सूनचा म्हणून गणला जातो?”

Leave a Comment