कोणताही पदार्थ द्रवात बुडविला असता त्याचे……. कमी होते?

A. वस्तुमान
B. आकारमान
C. वजन
D. यांपैकी काही नाही

1 Answer on “कोणताही पदार्थ द्रवात बुडविला असता त्याचे……. कमी होते?”

Leave a Comment