कोकण कन्या एक्सप्रेस हि ट्रेन कोणत्या दोन स्टेशन दरम्यात धावते?

A. मुंबई ते मंगलोर
B. मुंबई ते गोवा
C. मुंबई ते रत्नागिरी
D. मुंबई ते तिरुवनंतपुरम

1 Answer on “कोकण कन्या एक्सप्रेस हि ट्रेन कोणत्या दोन स्टेशन दरम्यात धावते?”

Leave a Comment