कोकणच्या दक्षिण सीमेजवळून कोणती नदी वाहते?

A. तेरखोल नदी
B. कुंडलिका नदी
C. वैतरणा नदी
D. दमणगंगा नदी

1 Answer on “कोकणच्या दक्षिण सीमेजवळून कोणती नदी वाहते?”

Leave a Comment