कैमूरच्या टेकड्या खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत आहेत?

A. विंध्य रांगा
B. काराकोम रांगा
C. सातपुडा रांगा
D. कोल्लि रांगा

1 Answer on “कैमूरच्या टेकड्या खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत आहेत?”

Leave a Comment