केंद्र व राज्याचे खर्चाचे हिशोब तपासण्याचे काम कोण करतो?

A. महान्यायवादी
B. नियंत्रक व महालेखापाल
C. वित्त आयोग
D. अंदाज आयोग

Who does the work of checking the expenditure accounts of the center and the state?

1 Answer on “केंद्र व राज्याचे खर्चाचे हिशोब तपासण्याचे काम कोण करतो?”

  1. नियंत्रक व महालेखापाल
    भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल हे भारत सरकारचा जमाखर्च तपासण्याची घटनात्मक अधिकार आसलेले नियंत्रक व महालेखापाल पद आहे. हे पद भारतीय घटनेनुसार कलम १४८निर्माण केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे जमा आणि खर्चाचे ऑडिट करून रिपोर्ट भारतीय संविधानाने नेमलेल्या पब्लिक अकाऊंट समितींना सादर करण्यात येतो.व्ही. नरहरी राव हे भारताचे पहिले भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल होते. सध्या गिरीशचंद्र मुरमु हे भारताचे 14 वे नियंत्रक व महालेखापाल आहेत.

Leave a Comment