केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची स्थापना केव्हा करण्यात आली?

A. 1951 साली
B. 1960 साली
C. 1950 साली
D. 1955 साली

1 Answer on “केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची स्थापना केव्हा करण्यात आली?”

Leave a Comment