कृष्णा नदीच्या डाव्या किनाऱ्याने………… नदी मिळते?

A. कोयना
B. सीना
C. येरळा
D. पूर्णा

1 Answer on “कृष्णा नदीच्या डाव्या किनाऱ्याने………… नदी मिळते?”

Leave a Comment