कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेले आनंदवन कुठे आहे?

A. चिमूर
B. वरोरा
C. ब्रह्मपुरी
D. भद्रावती

1 Answer on “कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेले आनंदवन कुठे आहे?”

Leave a Comment