कुंथलगिरी हे दिगंबर पंथीय जैनांचे तीर्थक्षेत्र खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. बीड
B. लातूर
C. उस्मानाबाद
D. हिंगोली

1 Answer on “कुंथलगिरी हे दिगंबर पंथीय जैनांचे तीर्थक्षेत्र खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment