किती प्रतितास पेक्षा अधिक वेग असणाऱ्या चक्रीय वादळ यांना नावे दिली जातात?

A. 65 KM
B. 62 KM
C. 60 KM
D. 55 KM

1 Answer on “किती प्रतितास पेक्षा अधिक वेग असणाऱ्या चक्रीय वादळ यांना नावे दिली जातात?”

Leave a Comment