कायोजेनिक तंत्रज्ञान खालीलपैकी कशाशी निगडित आहे?

A. न्यूक्लियर प्रोजेक्ट
B. संगणक
C. उपग्रह प्रक्षेपण
D. आण्विक पाणबुडी

1 Answer on “कायोजेनिक तंत्रज्ञान खालीलपैकी कशाशी निगडित आहे?”

Leave a Comment