कानात मुंग्यांचे वारूळ होणे म्हणजे ?

A. कान दुखणे
B. खूप राग येणे
C. बहिरेपणा येणे
D. यापैकी नाही

1 thought on “कानात मुंग्यांचे वारूळ होणे म्हणजे ?”

Leave a Comment