कांदे, बटाटा इत्यादींना कोम न फुटण्यासाठी त्यावर……. या किरणांचा मारा केला जातो?

A. अल्फा
B. बीटा
C. गॅमा
D. यापैकी नाही

1 Answer on “कांदे, बटाटा इत्यादींना कोम न फुटण्यासाठी त्यावर……. या किरणांचा मारा केला जातो?”

Leave a Comment