कर्नाटक राज्य पहले कोणत्या नावाने ओळखले जात असे?

A. त्रावणकोर
B. मैसूर 1973
C. कोंकण
D. यांपैकी काहीही नाही

1 Answer on “कर्नाटक राज्य पहले कोणत्या नावाने ओळखले जात असे?”

Leave a Comment