कर्नाटक राज्याचा राज्य प्राणी कोणता आहे?

A. हत्ती
B. अस्वल
C. हरीण
D. खार

1 Answer on “कर्नाटक राज्याचा राज्य प्राणी कोणता आहे?”

Leave a Comment