कणिक तिंबणे’ या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा?

A. अपमान करणे
B. मार देणे
C. यश मिळवणे
D. जेवण करणे

1 thought on “कणिक तिंबणे’ या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा?”

Leave a Comment