‘ओसामा बिन लादेनला’ नेस्तनाबूत केलेल्या ऑपरेशन चे नाव काय आहे?

A. नेपच्यून स्पिअर
B. डेड.एंड
C. ऑप . X
D. स्माईलिंग बुद्धा

1 Answer on “‘ओसामा बिन लादेनला’ नेस्तनाबूत केलेल्या ऑपरेशन चे नाव काय आहे?”

Leave a Comment