ओढाळ म्हणजे जनावरांच्या दोन पायांना बांधलेल्या दोरीला काय म्हणतात?

A. दुपकी
B. दुपांडी
C. दुपटे
D. दुबंधी

1 Answer on “ओढाळ म्हणजे जनावरांच्या दोन पायांना बांधलेल्या दोरीला काय म्हणतात?”

Leave a Comment