ओझोनचा थर विरळ होण्याचे मुख्य कारण काय आहे?

A. मिथेन
B. कार्बन मोनॉक्साईड
C. क्लोरोफ्लोरोकार्बन संयुग
D. सल्फरडाय ऑक्साईड

1 Answer on “ओझोनचा थर विरळ होण्याचे मुख्य कारण काय आहे?”

Leave a Comment