ऑपरेशन मुस्कान हा उपक्रम खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

A. पोलिओ लसीकरण
B. अनाथांना घराची व्यवस्था करुण देणे
C. हरवलेल्या मुलांची घरवापसी करणे
D. बालक व महिला अत्याचार नर्बंध

1 Answer on “ऑपरेशन मुस्कान हा उपक्रम खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?”

Leave a Comment