‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ या चळवळीचे उद्दिष्ट काय आहे?

A. जागतिक शांतता
B. मानवी हक्क संरक्षण
C. जागतिक एकात्मता
D. वन्य प्राणी संरक्षण

1 Answer on “‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ या चळवळीचे उद्दिष्ट काय आहे?”

Leave a Comment