एखाद्या भूभागात…….. वर्षे पोलिओचे एकही रुग्ण न मिळाल्यास पोलिओ निर्मूलन झाले असे मानले?

A. एक वर्ष
B. दोन वर्ष
C. तीन वर्ष
D. यापैकी नाही

1 Answer on “एखाद्या भूभागात…….. वर्षे पोलिओचे एकही रुग्ण न मिळाल्यास पोलिओ निर्मूलन झाले असे मानले?”

Leave a Comment