एखाद्या खासदाराला शपथ कोण देतो?

A. भारताचे सरन्यायाधीश
B. राष्ट्रपती
C. लोकसभेचे सभापती
D. उपाध्यक्ष

1 Answer on “एखाद्या खासदाराला शपथ कोण देतो?”

Leave a Comment