एक सेकंदात एक पोळी लाटून होते तर अर्ध्या तासात किती पोळ्या लाटून होतील?

A. 250
B. 150
C .125
D. 180

1 Answer on “एक सेकंदात एक पोळी लाटून होते तर अर्ध्या तासात किती पोळ्या लाटून होतील?”

Leave a Comment