एक डझन पेनाची किंमत 114 रुपये असल्यास पाऊण डझन पेनाची किंमत किती?

A. 85.50
B. 81.50
C. 76
D. 28.50

1 Answer on “एक डझन पेनाची किंमत 114 रुपये असल्यास पाऊण डझन पेनाची किंमत किती?”

Leave a Comment