एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ हा संदेश कोणाचा आहे?

A. संत नामदेव
B. संत तुकाराम
C. संत ज्ञानेश्वर
D. संत एकनाथ

2 Answers on “एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ हा संदेश कोणाचा आहे?”

Leave a Comment