उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्याचा सीमेवरून कोणती नदी वाहते?

A. तेरणा
B. दारणा
C. वैनगंगा
D. पूर्णा

1 Answer on “उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्याचा सीमेवरून कोणती नदी वाहते?”

Leave a Comment