उस्ताद झाकीर हुसेन कोणत्या वाद्याची संबंधित आहेत?

A. सारंगी
B. सितार
C. तबला
D. यापैकी नाही

1 Answer on “उस्ताद झाकीर हुसेन कोणत्या वाद्याची संबंधित आहेत?”

Leave a Comment