उपराष्ट्रपति च्या निवडणुकीत…… सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य भाग घेतात?

A. राज्यसभा
B. लोकसभा
C. राज्यसभा व लोकसभा
D. राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभा
In the election of the Vice President …… do the elected members of the House participate?

1 Answer on “उपराष्ट्रपति च्या निवडणुकीत…… सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य भाग घेतात?”

  1. राज्यसभा व लोकसभा
    संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या मतदारांद्वारे उपराष्ट्रपतीची निवड समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीनुसार एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे केली जाते आणि अशा निवडणुकीतील मतदान गुप्त असते. एखाद्या व्यक्तीला उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडण्यासाठी, इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असतात.

Leave a Comment