ई-फेरफार प्रकल्पाची सुरुवात करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा कोणता?

A. मुंबई
B. पुणे
C. गडचिरोली
D. सातारा

1 Answer on “ई-फेरफार प्रकल्पाची सुरुवात करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा कोणता?”

Leave a Comment