ई- कॅबिनेट प्रणालीची अंमलबजावणी करणारे ईशान्य भारतातील पहिले राज्य कोणते?

A. सिक्किम
B. मिझोराम
C. अरुणाचल प्रदेश
D. नागालँड

1 Answer on “ई- कॅबिनेट प्रणालीची अंमलबजावणी करणारे ईशान्य भारतातील पहिले राज्य कोणते?”

Leave a Comment