इतिहासात ‘ लाल बाल पाल’ मध्ये ‘ पाल’ म्हणजे……. हे होते?

A. बिपिन चंद्र पाल
B. स्वामी पाल
C. शरद चंद्र पाल
D. राजेंद्र पाल

1 Answer on “इतिहासात ‘ लाल बाल पाल’ मध्ये ‘ पाल’ म्हणजे……. हे होते?”

Leave a Comment