इटोमोलॉजी मध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो?

A. माणसाच्या स्वभावाचा
B. कीटकांचा
C. इतिहासाचा
D. यांपैकी कशाचे पण नाही

1 Answer on “इटोमोलॉजी मध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो?”

Leave a Comment