इंदिरा गांधी यांच्या समाधी स्थळाचे नाव काय आहे?

A. समता स्थळ
B. एकता स्थळ
C. शक्ती स्थळ
D. राजघाट

1 Answer on “इंदिरा गांधी यांच्या समाधी स्थळाचे नाव काय आहे?”

Leave a Comment