इंडियन पिनल कोड (भारतीय दंडविधान संहिता) कोणत्या वर्षी संमत करण्यात आली?

A. 1860
B. 1935
C. 1919
D. 1948

1 Answer on “इंडियन पिनल कोड (भारतीय दंडविधान संहिता) कोणत्या वर्षी संमत करण्यात आली?”

Leave a Comment