इंडियन नॅशनल स्पेस प्रोमोशन अँड अथोरायशेशन सेंटर कुठे सुरु करण्यात आले?

A. नवी दिल्ली
B. गांधीनगर
C. अहमदाबाद
D. महाबलीपूरम
Indian National Space Promotion and Authorization Center was started where?

1 Answer on “इंडियन नॅशनल स्पेस प्रोमोशन अँड अथोरायशेशन सेंटर कुठे सुरु करण्यात आले?”

  1. अहमदाबाद
    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोपल, अहमदाबाद येथे इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACE) च्या मुख्यालयाचे उद्घाटन केले.

Leave a Comment