आशियाई विकास बँक या संस्थेचे मुख्यालय कोणत्या देशात आहे?

A. नेपाळ
B. भारत
C. इंडोनेशिया
D. फिलिपाईन्स
Asian Development Bank is headquartered in which country?

1 Answer on “आशियाई विकास बँक या संस्थेचे मुख्यालय कोणत्या देशात आहे?”

 1. फिलिपाईन्स
  आशियाई विकास बँक (ADB) ही एक प्रादेशिक विकास बँक आहे.
  त्यात सध्या 68 सदस्य आहेत.
  ADB हे जागतिक बँकेशी अगदी जवळून साम्य आहे, तिच्याकडे एक समान मतदान प्रणाली आहे जिथे सदस्यांच्या भांडवली वर्गणीच्या प्रमाणात मते वितरीत केली जातात.
  आशियाई विकास बँक (ADB) ही 19 डिसेंबर 1966 रोजी स्थापन झालेली प्रादेशिक विकास बँक आहे, ज्याचे मुख्यालय मंडालुयोंग, मेट्रो मनिला, फिलिपाइन्स शहरात स्थित ऑर्टिगास सेंटरमध्ये आहे.
  आशियातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कंपनी जगभरातील 31 क्षेत्रीय कार्यालये देखील सांभाळते.
  ADB चे सध्याचे अध्यक्ष श्री मासात्सुगु असाकावा आहेत (ऑक्टो 2021 पर्यंत).

Leave a Comment