आरोग्य विभागातील कोणता कार्यक्रम जीवन चक्राशी संबंधित सर्व सेवा देणारा कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो?

A. बाल जीवित व व सुरक्षित मातृत्व
B. प्रजनन व बाल आरोग्य
C. राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण
D. कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

1 Answer on “आरोग्य विभागातील कोणता कार्यक्रम जीवन चक्राशी संबंधित सर्व सेवा देणारा कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो?”

Leave a Comment