आपाती किरणांनीस्तंभिकेशी केलेला कोन म्हणजे……. होय?

A. परावर्तित कोन
B. आपाती कोन
C. विरुद्ध कोन
D. परावर्तन कोन

1 Answer on “आपाती किरणांनीस्तंभिकेशी केलेला कोन म्हणजे……. होय?”

Leave a Comment