आपली अवस्था स्वतःहून न बदलण्याच्या वस्तूचा गुणधर्म…..?

A. वस्तुमान
B. वेग
C. त्वरण
D. जडत्व

1 Answer on “आपली अवस्था स्वतःहून न बदलण्याच्या वस्तूचा गुणधर्म…..?”

Leave a Comment