आदिवासी यांना भारतीय घटनेने….. असे संबोधले आहे?

A. मूळचे रहिवासी
B. आदिम
C. अनुसूचित जमाती
D. गिरिजन

1 Answer on “आदिवासी यांना भारतीय घटनेने….. असे संबोधले आहे?”

Leave a Comment