आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी अनेक नाटके लिहिली खालीलपैकी एक नाटक त्यांनी लिहिलेले नाही?

A. साष्टांग नमस्कार
B. लग्नाची बेडी
C. तो मी नव्हेच
D. नटसम्राट

1 Answer on “आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी अनेक नाटके लिहिली खालीलपैकी एक नाटक त्यांनी लिहिलेले नाही?”

Leave a Comment