आग्रा हे शहर कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहे?

A. गंगा
B. यमुना
C. कोसी
D. गोमटी

1 Answer on “आग्रा हे शहर कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहे?”

Leave a Comment